Menza

obrázek studium

Provozovatelem stravovacího centra je firma Václav Hrabec, s.r.o.

Jídelníček naleznete na www.menicka.cz

Systém placení čipovou kartou ve stravovacím centru

Student si na pokladně stravovacího centra založí účet. Při registraci je možné použít kartu studenta (vydanou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně), nebo lze zakoupit kartu provozovatele stravovacího centra. Na účet si student vloží peníze v hotovosti. Z účtu je pak jídlo hrazeno při jeho odběru. Stav prostředků na účtu je uveden na účtence. Vklady je možné provádět v bufetu stravovacího centra.

Student má nárok na jedno jídlo denně za dotovanou cenu, další jídla odebraná v ten den jsou účtována v plné ceně. Dotace se vztahuje pouze na jídlo placené prostřednicvím karty!

Na konci akademického roku je studentovi zůstatek na účtu vyplacen v hotovosti na pokladně stravovacího centra.

Případnou ztrátu karty ve vlastním zájmu hlaste co nejdříve na pokladnu stravovacího centra – tel. 602 146 310. Účet bude zablokován.

 

© 2006-2017 EDUHA, s.r.o.