Společnost EDUHA, s.r.o.

obrázek o nás

S příchodem vysokoškolského vzdělávání do Uherského Hradiště a následné potřeby zajištění stravování a poskytování servisních služeb pro vysoké školy rozhodlo zastupitelstvo města Uherské Hradiště o založení obchodní společnosti EDUHA s.r.o, která na základě mandátní smlouvy uzavřené s městem provádí pro město správu určených nemovitostí ve vzdělávacím areálu. Dále poskytuje úplný servis pro uživatele budov a zajišťuje ubytování studentů i jejich stravování v nově zbudované kuchyni a jidelně, jejíž kapacita je 1 500 jídel. Celková ubytovací kapacita v areálu je 293 lůžek.

Společnost EDUHA s.r.o se při ubytování řídí interními vydanými předpisy a OZ.

Historie areálu

Když v dubnu roku 2001 odešla armáda z areálu kasáren v Uherském Hradišti, nebylo zcela jasné jak bude opuštěný areál využíván. Po složitých jednáních byl areál předán do majetku města a do dalšího roku byl zpracován plán koncepce revitalizace, který rozděloval stávající areál do tří zón a to zóna bydlení, zóna pro komerční využití a zóna školská a vzdělávací. Cílem projektu školské a vzdělávací zóny bylo nastartování hospodářského a společenského oživení města a regionu, rozvojových aktivit jako vysokoškolské vzdělávání, ubytování, rozvoj cestovního ruchu a rozvoj veřejných a soukromých služeb. V souvislosti s tím připravilo město dva projekty a požádalo o dotaci z fondů Evropské unie na jejich realizaci.

Vzdělávací centrum

Díky projektům Společného regionálního operačního programu Regionální vzdělávací centrum - Vysokoškolský areál v Uherském Hradišti a Centrum celoživotního vzdělávání Uherské Hradiště bylo za spoluúčasti strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a prostředků z rozpočtu Města Uherské Hradiště vybudováno vzdělávací centrum. Vznikl vysokoškolský areál s kapacitou až 1 200 studentů, jsou zde umístěny studentské koleje, univerzitní knihovna, studovna a další prostory pro celoživotní vzdělávání obyvatel regionu.

 

© 2006-2016 EDUHA, s.r.o.