Společnost EDUHA, s.r.o.

obrázek o nás

Vzdělávací centrum

S příchodem vysokoškolského vzdělávání do Uherského Hradiště a následné potřeby zajištění stravování a poskytování servisních služeb pro vysoké školy rozhodlo zastupitelstvo města Uherské Hradiště o založení obchodní společnosti EDUHA s.r.o, která na základě mandátní smlouvy provádí pro město správu nemovitostí ve vzdělávacím areálu. Poskytuje také úplný servis uživatelům budov a zajišťuje ubytování studentů i jejich stravování.

Historie areálu

Vojenská kasárna převzalo město od armády v roce 2001 a do dalšího roku byl zpracován plán koncepce revitalizace, který rozděloval areál do tří zón. Cílem projektu školské a vzdělávací zóny bylo nastartování hospodářského a společenského oživení města a regionu, rozvojových aktivit jako vysokoškolské vzdělávání, ubytování, rozvoj cestovního ruchu a rozvoj veřejných a soukromých služeb. V souvislosti s tím připravilo město dva projekty a požádalo o dotaci z fondů Evropské unie na jejich realizaci. Díky projektům Společného regionálního operačního programu Regionální vzdělávací centrum - Vysokoškolský areál v Uherském Hradišti a Centrum celoživotního vzdělávání Uherské Hradiště bylo za spoluúčasti strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu České republiky a prostředků z rozpočtu Města Uherské Hradiště vybudováno vzdělávací centrum. Vznikl vysokoškolský areál, ve kterém jsou umístěny výukové prostory, studentské koleje, knihovna a další prostory pro celoživotní vzdělávání obyvatel regionu.

 

© 2006-2017 EDUHA, s.r.o.