Správa nemovitostí

Uherské Hradiště

Se správou nemovitostí máme dloholetou zkušenost.

Úřední hodiny

Pondělí a středa :

9:00 – 11:00 hod; 13:30 – 16:30 hod.

JINÉ TERMÍNY JSOU VŽDY MOŽNÉ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S KONKRÉTNÍM PRACOVNÍKEM.NAŠE HAVARIJNÍ SLUŽBA NA TEL.: 730 141 680 – FUNGUJE NONSTOP.

Kontakty na správu nemovitostí:

 Zasílání faktur: fakturace@eduha.cz, tel. 737 967 6091

Adresa: EDUHA, s.r.o., Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště

datová schránka k2w23g5

web: Eduha.cz

info@eduha.cz

Havarijní služba: 
non-stop 24/7 tel.: 730 141 680
Hlášení oprav:
telefonní čísla:
731 445 749, 730 148 269, 730 145 631
Smlouvy, nájmy byty města Uherské Hradiště:
tel: 571 891 283 nebo 737 976 184
Smlouvy, nájmy byty Senior centra UH
tel: 734 350 313
Smlouvy, nájmy nebytové prostory města UH:
tel: 734 114 529, 730 145 609

Rezervace zasedací místnosti
v budově č.p. 293, Palackého nám.
Uherské Hradiště
tel.: 730 145 609
email: marta.tomankova@eduha.cz

Správa nemovitostí Uherské Hradiště

Více jak patnáct let zajišťujeme správu nemovitostí.

 • Kompletní správa nemovitostí
 • Administrativní správa
 • Ekonomická a účetní správa
 • Technická správa
 • Právní poradentství

Jsme připraveni zajišťovat správu také pro SVJ, bytová družstva i privátní vlastníky včetně vedení evidence vlastníků, poradentství předsedům, kontroly platnosti smluv, zápisů ze schůzí družstva a vedení datové schránky družstva.

Technická správa

 • Havarijní služba v režimu 24/7
 • Zajištění revizí elektrorozvodů a elektro spotřebičů
 • Zajištění revizí plynorozvodů a plyno spotřebičů
 • Zajištění revizí komínů
 • Zajištění dalších revizí – hromosvodů a výtahů
 • Vedení přehledu termínu revizí
 • Zajištění kontroly technického stavu domu
 • Návrh nezbytných oprav vč. návrhu možných financování.
 • Zpracování výběrového řízení na díla
 • Zajištění odečtů vodoměrů a měřidel tepla
 • Optimalizace technických provozních nákladů
 • Zajištění úklidu vnitřních i venkovních prostor
 • Zajištění oprav – dle smlouvy nebo ujednání
 • Předání a převzetí prostor v případě změny nájemce

Ekonomická správa

 • Vedení účetnictví a daňové evidence
 • Kontrola a úhrada faktur
 • Evidence pohledávek
 • Evidence závazků
 • Evidence dlužníků – zasílání upozornění
 • Vypracování účetní závěrky
 • Vypracování cash flow
 • Vypracování a podání daňových přiznání
 • Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů a prostor

Právní poradenství

 • Zápisy ze schůze
 • Zajištění požárních směrnic
 • Uzavírání smluv o nájmy bytů
 • Uzavírání smluv na nájmy prostor sloužících nebo nesloužících k podnikání
 • Ukončování smluv
 • Řešení pojistných událostí

Zasedací místnost

Nabízíme pronájem zasedací místnosti na adrese Uherské Hradiště, Palackého náměstí č.p. 293 (U Obrů). Kapacita místnosti je cca 60 lidí a místnost je vybavena plátnem. Cena za pronájem zasedací místnosti je stanovena vlastníkem a činí pro nevýdělečné subjekty a politické organizace 300 Kč vč. DPH za hodinu a pro komerční subjekty (organizace a fyzické osoby) 605 Kč vč. DPH za hodinu.

Eduha – tradice a zkušenosti

Postaráme se o Vaši nemovitost

Translate with Google