Ukončení ubytování

Ubytování na kolejích končí nejpozději k datu ukončení Smlouvy o ubytování (Dodatku ke smlouvě, dohodě nebo výpovědi). Výpověď z ubytování provádí student přes aplikaci ISKAM po přihášení do svého účtu. Přesný termín předání ubytovacího místa si předem dohodněte emailem s ubytovatelkou studentské koleje.

Před tím, než se z příslušné koleje odstěhujete, je nutné dát pokoj do původního stavu a vyřídit nezbytné formality:

  • Ukliďte ubytovací prostor a předejte ho v pracovní dny od 7:00 hod. do 10:00 hod. uklízečce či recepční (viz Pravidla ubytování pro daný AR).
  • Nakonec zajděte za ubytovatelkou či recepci, abyste se odhlásili z ubytování. Vraťte lůžkový list, identifikační nálepku a kartu od pokoje. Kauce bude vrácena pouze v případě splnění všech podmínek uvedených v Pravidlech ubytování a dodržení Smlouvy o ubytování.
Translate with Google