Informace k Wi-Fi síti eduroam

V prostorách našich kolejí je k dispozici celosvětová studentská bezdrátová síť eduroam. Účet pro připojení získáte na vaší domácí univerzitě.

 

Návody k nastavení

 1. Pro studenty UTB
 2. Obecné návody na eduroam.cz

Ethernetové připojení k Internetu na pokoji

Datová kabelová síť (ethernet) je k dispozici na všech pokojích ubytoven UH4 i UH5. Síť je součástí datové sítě UTB, která je napojena na vysokorychlostní národní síť pro vědu, výzkum a vzdělávání CESNET2, a dále do internetu.

Na každém pokoji jsou k dispozici internetové zásuvky, které jsou permanentně aktivní a zapotřebí je pouze síťový kabel (UTP) s koncovkou RJ-45 pro propojení konektivity k příslušnému zařízení.

Nastavení DHCP u počítače/notebooku

Toto nastavení je výchozí, proto by nemělo být třeba u většiny instalací.

Nastavte konfiguraci sítě (Ethernet, Připojení k místní síti) na automatické přidělování IP adresy a adresy DNS:

Windows 7: Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum síťových připojení a sdílení > (vlevo) Změnit nastavení adaptéru > Připojení k místní síti > Vlastnosti > Protokol TCP/IPv4 (Internet protokol verze4) > Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky + Získat adresu DNS automaticky

Windows 10: Start > Nastavení > Síť a Internet > Ethernet > Změnit možnosti adaptéru > Vlastnosti (pravé tl. myši na ikoně daného připojení) > Protokol TCP/IPv4 (Internet protokol verze4) > Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky + Získat adresu DNS automaticky

Řešení problémů

Nedaří se Vám stále k internetu připojit? Ověřte zda:

 • máte kabel připojen do zásuvky stejného označení, které jste uvedli při žádosti o aktivaci,
 • máte správně nainstalovánu síťovou kartu s aktuálními ovladači,
 • máte správný a funkční kabel (ověřte zapůjčením od někoho s funkčním připojením),
 • máte konfiguraci sítě Ethernet skutečně nastavenu na automatické přidělování IP adresy a adresy DNS,
 • máte aktivní připojení k místní síti (může být zakázáno, nebo neaktivní – Síťová připojení > Připojení k místní síti > Vlastnosti),

Potíže může způsobovat také pokud:

 • není jméno počítače v síti unikátní. Jestli tedy máte jméno počítače duplicitní s někým dalším, např. v defaultní pracovní skupině WORKGROUP, může docházet k potížím. Doporučení je změnit název počítače, případně název pracovní skupiny.

Jste-li zkušenější uživatel, zkuste:

 • odinstalovat modem, máte-li nějaký nainstalován. Taktéž odeberte telefonická nastavení v MS Internet Explorer.
 • Vymažte nastavení cizího proxy serveru (pokud je nastaven) v Internet Explorer Nástroje > možnosti internetu > záložka Připojení > tlačítko Nastavení místní sítě > zde vymažte případná nastavení.
 • Často bývá připojení blokováno díky neodborné instalaci bezpečnostního SW (Avast, Norton Antivirus, ZoneAlarm) případně jiného firewallu. Prověřte činnost takového programu, případně po dobu testování takový program kompletně odinstalujte.
 • Připojení dokáže komplikovat také Spyware, např. new.net domains, webhancer apod., proto zkontrolujte zda nemáte v počítači nainstalované programy, které tam nemají co dělat.
 • Vyjimečně se stává, že ve vlastnostech síťového adapteru v upřesňujícím nastavení je nastavena rychlost média (Speed & Duplex) na „10 Mb/s“ nebo jiný, ovšem je potřeba nastavit položku na „Automatický výběr“ (Auto Negotiation).

Pravidla provozu sítě

Provoz sítě podléhá Pravidlům provozu počítačové sítě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vydávaných směrnicí rektora a Zásadám pro přístup do velké infrastruktury CESNET a povinností každého uživatelel sítě je se s nimi seznámit na stránkách Centra výpočetní techniky UTB ve Zlíně.

Dodržujte prosím také obecná pravidla a bezpečnost:

 • vždy se připojujte pouze do stejné zásuvky, která vám byla přidělena a neexperimentujte s funkčností připojení v jiných zásuvkách,
 • nevyužívejte počítač k tomu, aby škodil ostatním uživatelům,
 • svým počínáním neporušujte zákony ČR,
 • nevyužívejte prostředků cizího počítače bez svolení jeho majitele,
 • zjistíte-li závažnou chybu jiného uživatele sítě, upozorněte ho na to,
 • dbejte na to, abyste měli počítač zabezpečný, bez virů i spyware,
 • při odchodu od počítače, byť jen na 5 minut, uzamkněte plochu (zamezíte tím zneužití),
 • pravidelně měňte hesla na svých účtech a vytvářej taková, která jsou dlouhá a využívají i speciální znaky,
 • bezhlavě neklikej na vše, co se vám nabídne (může se jednat o různou formu útoku na počítač),
 • při psaní (email, icq, web apod.) dbejte na slušné vyjadřování,
 • vězte, že na Internetu nejste nikdy anonymní.
Translate with Google