Žádost o ubytování

Žádosti o ubytování pro akademický rok 2017/2018 přijímáme od 1. 7. 2017 do 7. 9. 2017 prostřednictvím elektronického formuláře. V případě zájmu o ubytování po tomto termínu kontaktujte kancelář ubytovatelky.

Rezervační a ubytovací jistota

Zájem o ubytování kromě podání žádosti potvrdíte složením rezervační jistoty (kauce) ve výši 1 000 Kč:

 1. Na bankovní účet: 1419158389/0800
  • variabilní symbol (VS): rodné číslo uvedené v žádosti o ubytování, správné RČ je nutné ke spárování platby se žádostí
  • účel úhrady (zpráva pro příjemce): RČ, případně jméno
  • (IBAN – CZ51 0800 0000 0014 1915 8389, BIC – GIBACZPX)
 2. Hotově

Žádosti bez uhrazené rezervační jistoty nebudeme dále zpracovávat.

Rezervační jistotu přičteme k ubytovací jistotě 2 000 Kč složenou hotově při nástupu na ubytování. Celková výše vratné jistoty tedy bude 3 000 Kč, ze které budou hrazeny případné pohledávky během studia.

Rezervační jistotu můžete uhradit také hotově v kanceláři ubytovatelky.

Žádosti jsou průběžně vyhodnocovány a informace o jejich stavu jsou po přihlášení k dispozici na koleje.eduha.cz.

Ze zpracování jsou vyřazeni žadatelé, kteří dluží za ubytování za minulé období, nebo v minulosti závažným způsobem porušili řád studentské ubytovny.

Nástup na ubytování

Aktuální podrobné informace o nástupu na ubytování naleznete na www.eduha.cz v dostatečném časovém předstihu před začátkem akademického roku, tj. na přelomu měsíce srpna a září.

Pokud na přidělené ubytování nenastoupíte, máte nárok na vrácení rezervační jistoty, žádost zašlete nejpozději do 31.10.2017 na ubytovani@eduha.cz.

Postup při ukončení ubytování

 1. Ukliďte prosím svůj pokoj a vystěhujte osobní věci.
 2. Předejte ubytovací místo pokojské v pracovní den od 6:00 do 14:00
  1. UH 4 – paní Maňásková
  2. UH 5 – paní Mazůrková
  3. V nutných případech je možné mimořádně požádat o převzetí ubytovacího místa recepční nebo ubytovatelku, ale v takovém případě nemůžeme převzetí garantovat
 3. Pokojská potvrdí převzetí ubytovacího místa na kolejní legitimaci
  1. V případě, že na některém vybavení nebo zařízení byly zjištěny škody, pokojská s vámi vyplní „Protokol o ztrátách a škodě na majetku“
 4. Odevzdáte ubytovatelce přístupovou kartu, kolejní legitimaci, případně „Protokol o ztrátách a škodě na majetku“. Pokud nemáte vůči nám žádné závazky, bude vám vyplacena ubytovací jistota v plné výši.

Pracovní doba ubytovatelky je každý pracovní den:
8—10 hod. (kromě pondělí)
13—15 hod.