MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ!

Aktualizace k 25.3.2020

 • STUDENTSKÁ KOLEJ

  Vážené studentky a studenti. Vzhledem k aktuálnímu stavu žádáme ubytované studenty na kolejích, aby všechny své dotazy zasílali Ing. Liběně Hendrychové, MBA na e-mail: Liba11@seznam.cz.

  Studenti, kteří se z kolejí neodhlásili a nadále je využívají, se řídí uzavřenou smlouvou o ubytování a kolejním řádem. Na jejich situaci (alespoň ohledně bydlení na kolejích) se nic nemění. Prosíme pouze o součinnost, kdyby si aktuální nouzový stav vyžádal nestandardní řešení a postupy.

  Pro studenty, kteří koleje nevyužívají a nejsou zatím z jakéhokoliv důvodu z kolejí odhlášení, mohou využít možnost odhlášení prostřednictvím emailové komunikace. Pro odhlášení nebudou studentům účtovány storno poplatky a nemusí být dodržena ani měsíční výpovědní lhůta.

  Děkanka FLKŘ studenty ubezpečuje, že se bude uplatňovat vstřícný přístup ve všech případech odůvodněných mimořádnou situací nouzového stavu, ve kterém se nacházíme. Prioritou v současné době je zajistit především bezpečnost a zdraví všech dotčených tímto stavem.

  Dále ubezpečujeme studentky a studenty, že společnost EDUHA, s.r.o. je v pravidelném kontaktu s vedením Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati, přičemž situaci ohledně ubytování studentů v dalším průběhu akademického roku společně konzultujeme.

   

 • SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

  Na základě mimořádných opatření vlády ČR a kvůli přispění ke snížení rychlosti šíření onemocnění COVID-19 omezuje EDUHA, s.r.o., s účinností od 18.03.2020, úřední hodiny pouze na pondělí a středy, v čase 10:00 – 11:00 a 15:30 – 16:30. V jinou dobu nebude umožněn veřejnosti (kromě již ubytovaných osob) přístup do sídelní budovy společnosti.

  Osobní návštěvy vykonávejte prosím jen v neodkladných záležitostech, preferován je telefonický či emailový kontakt s našimi zaměstnanci. Kontakty jsou uvedeny níže.

 

 • UBYTOVACÍ SLUŽBY

  Po dobu trvání mimořádných opatření vlády ČR, nemůže EDUHA, s.r.o., poskytnout nové ubytování veřejnosti.

 

 

   Tato opatření platí do odvolání.

  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

EDUHA

Služby správce majetku

Co u nás vyřídíte

Smlouvy

 1. Informace o podmínkách pro budoucí nájemce před uzavřením smlouvy
 2. Smlouvy na nájmy bytů, nebytových prostor sloužících i nesloužících pro podnikání, krátkodobých nájemních smluv a smluv o výpůjčce
 3. Ukončování výše uvedených smluv

Služby

 1. Součinnost při přehlašování energií na nájemce
 2. Dodávky služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
 3. Odpočty podružných měřidel, běžné opravy, údržba, revize
 4. Výměna zařizovacích předmětů (např. nefunkčních, na základě revizní zprávy o neopravitelnosti, na základě pokynu vlastníka)
 5. Odstranění havárií v pronajímaných prostorech

Jistoty a platby

 1. Termín a způsob složení jistoty, stanovení její výše nakládání s ní
 2. Termín a způsob plateb nájemného a záloh na služby (číslo účtu, variabilní symbol), včetně jejich výše (předpis nájemného) a valorizace nájemného
 3. Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů a prostor sloužících/nesloužících podnikání podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, v platném znění
 4. Zpracování jednotlivých plateb, upomínek, žalob, a vymáhání dluhů vzniklých v souvislosti s nájmem bytů a dalších prostor

EDUHA, s.r.o.

Studentské náměstí 1535
686 01  Uherské Hradiště
kancelář ve 2. patře budovy

Obecný kontakt

info@eduha.cz
datová schránka k2w23g5

Úřední hodiny

Pondělí, Středa:
7:30 – 10:30, 12:30 – 16:30

Úterý, Čtvrtek, Pátek:
7:30 – 10:30

Jiné časy jsou možné po dohodě s konkrétním pracovníkem.

Havarijní služba

+420 730 141 680
non-stop 24/7

objednávky

+420 571 891 283
+420 730 148 269
+420 731 445 749

byty

+420 571 891 283 +420 730 145 631
byty@eduha.cz

Nebytové prostory

+420 571 891 288
+420 730 145 609
nebyty@eduha.cz

Translate with Google