Ceník studentského ubytování

platný od 1. 9. 2023 pro akademický rok 2023/2024

 

Ceny dlouhodobého i krátkodobého ubytování studentů, ubytování návštěv na pokoji, seznam povolených spotřebičů a jejich zpoplatnění, manipulační poplatky, platby za další poskytované služby a ostatní informace k platbám.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.

+ každý pokoj/buňka má sprchu, WC a internetovou přípojku
+ samostatné pokoje mají společnou kuchyňku na podlaží
+ buňky mají vlastní kuchyňku s lednicí

 

Další poplatky

Rezervační kauce –  platba při podání žádosti o ubytování 4000 Kč
Ubytovací kauce – z rezervační kauce se stane ubytovací kauce 4000 Kč
Poplatek studenta při ztrátě přístupové karty    200 Kč
Přestěhování na jiný pokoj v průběhu akademického roku na žádost ubytovaného    250 Kč

 

Krátkodobé ubytování a návštěvy

Krátkodobé ubytování studenta UTB FLKŘ během akademického roku 440 Kč/noc
Návštěva studenta na pokoji – bez lůžka 190 Kč/noc

Návštěva studenta na pokoji – přistýlka

270 Kč/noc

       k uvedeným cenám se účtuje poplatek z pobytu 20 Kč/den.

 

Další služby

Praní 50 Kč
Praní se sušením 70 Kč
Výměna ložního prádla mimo řádný termín 70 Kč
Aktivní internetová zásuvka zdarma

 

Seznam povolených elektrospotřebičů v ubytovacím zařízení EDUHA, s.r.o. od 1. 7. 2023

Mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, topinkovač, toustovač, vaflovač, kávovar, ruční mixér, rý-žovar, lampička, PC, notebook, tiskárna + multifunkční zařízení, spotřebiče sloužící k osobní hygi-eně, prodlužovací kabel.

Povolené elektrospotřebiče musí vyhovovat normě ČSN.

V případě, že ve vybavení pokoje není chladnička, mají studenti s uzavřenou smlouvou o ubytování po předchozí dohodě s ubytovatelkou možnost přivezení vlastní chladničky (chladnička včetně mra-záku může mít celkový objem max. 120L a musí mít platnou revizi a kontrolu dle normy ČSN 33 160).

Za používání nepovolených nebo nevyhovujících elektrospotřebičů je účtován poplatek dle Sazeb-níku náhrad škod a sankcí. Opakované používání nepovolených nebo normě nevyhovujících elektro-spotřebičů bude mít za následek výpověď smlouvy o ubytování.

Informace k poplatkům za ubytování na kolejích

Poplatky za ubytování a služby jsou hrazeny nejpozději do 5. dne v daném měsíci. 

Student, kterému je rezervováno lůžko s ohledem na pozdější nástup na koleje, platí kolejné od data zahájení výuky příslušného akademického roku.

Translate with Google