Připojení k Internetu na pokoji

Datová kabelová síť (ethernet) je k dispozici na všech pokojích ubytoven UH4 i UH5.
K dizpozici je rovněž síť WIFI. Přístupové údaje získáte na recepci. 

Na každém pokoji jsou k dispozici internetové zásuvky, které jsou permanentně aktivní a zapotřebí je pouze síťový kabel (UTP) s koncovkou RJ-45 pro propojení konektivity k příslušnému zařízení.

Nastavení DHCP u počítače/notebooku

Toto nastavení je výchozí, proto by nemělo být třeba u většiny instalací.

Nastavte konfiguraci sítě (Ethernet, Připojení k místní síti) na automatické přidělování IP adresy a adresy DNS:

Windows 7: Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum síťových připojení a sdílení > (vlevo) Změnit nastavení adaptéru > Připojení k místní síti > Vlastnosti > Protokol TCP/IPv4 (Internet protokol verze4) > Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky + Získat adresu DNS automaticky

Windows 10: Start > Nastavení > Síť a Internet > Ethernet > Změnit možnosti adaptéru > Vlastnosti (pravé tl. myši na ikoně daného připojení) > Protokol TCP/IPv4 (Internet protokol verze4) > Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky + Získat adresu DNS automaticky

Řešení problémů

Nedaří se Vám stále k internetu připojit? Ověřte zda:

 • máte kabel připojen do zásuvky stejného označení, které jste uvedli při žádosti o aktivaci,
 • máte správně nainstalovánu síťovou kartu s aktuálními ovladači,
 • máte správný a funkční kabel (ověřte zapůjčením od někoho s funkčním připojením),
 • máte konfiguraci sítě Ethernet skutečně nastavenu na automatické přidělování IP adresy a adresy DNS,
 • máte aktivní připojení k místní síti (může být zakázáno, nebo neaktivní – Síťová připojení > Připojení k místní síti > Vlastnosti),

Pokud potíže přetrvávají, oznamte je na recepci a nebo emailem na it@eduha.cz 

  Pravidla provozu sítě

  Dodržujte prosím obecná pravidla a bezpečnost:

  • vždy se připojujte pouze do stejné zásuvky, která vám byla přidělena a neexperimentujte s funkčností připojení v jiných zásuvkách,
  • je zákaz používání vlastních WIFI. 
  • nevyužívejte počítač k tomu, aby škodil ostatním uživatelům,
  • svým počínáním neporušujte zákony ČR,
  • nevyužívejte prostředků cizího počítače bez svolení jeho majitele,
  • zjistíte-li závažnou chybu jiného uživatele sítě, upozorněte ho na to,
  • dbejte na to, abyste měli počítač zabezpečný, bez virů i spyware,
  • při odchodu od počítače, byť jen na 5 minut, uzamkněte plochu (zamezíte tím zneužití),
  • pravidelně měňte hesla na svých účtech a vytvářej taková, která jsou dlouhá a využívají i speciální znaky,
  • bezhlavě neklikej na vše, co se vám nabídne (může se jednat o různou formu útoku na počítač),
  • při psaní (email, icq, web apod.) dbejte na slušné vyjadřování,
  • vězte, že na Internetu nejste nikdy anonymní.
  Translate with Google