Informace k postupu ubytování

pro studenty 1. ročníku

Podávání žádosti

Zažádat o ubytování na studentské koleji můžete až poté, co se zapíšete ke studiu a budete mít e-mailovou adresu @utb.cz, kterou budete uvádět i v aplikaci ISKAM. Žádost podáváte elektronicky v aplikaci ISKAM (Informační systém kolejí a menzy), do které se zaregistrujete a budete přihlašovat po celou dobu studia. V ISKAM pak najdete aktuální informace o svém ubytování.

Zaplacení kauce

Abyste mohl být zařazen do pořadníku je třeba uhradit kauci (viz. Pravidla ubytování pro daný akademický rok).
Zda se kauce úspěšně připsala na náš účet, zjistíte v ISKAM.

Kauci můžete zaplatit třemi způsoby:

  • Bezhotovostně – částku převeďte ze svého účtu na účet 1418505369/0800. Jako variabilní symbol (VS) uveďte VS, který naleznete po přihlášení do aplikace ISKAM.
  •  Hotovostně – částku vložte v České spořitelně na účet 1418505369/0800. Opět je třeba uvést variabilní symbol (VS), který naleznete po přihlášení do aplikace ISKAM.
  • Platební bránou v aplikaci ISKAM.

Pokud odesíláte platbu ze zahraničního bankovního účtu, směřujte ji na číslo účtu ve formátu
IBAN CZ 95 0800 0000 0014 1850 5369 a v případě potřeby uveďte i SWIFT kód. GIBACZPX

Pohlídejte si poplatky za transakci, protože banky si účtují rozdílné částky.
Při převodu z EUR do CZK si dávejte pozor, aby se částka nesnížila.

Termín podání žádosti

Termíny zahájení podávání žádostí jsou vždy uvedeny v Pravidlech ubytování pro daný AR a nebo na webu www.eduha.cz.

Více informací naleznete v Pravidlech ubytování pro daný AR viz. zde.

Translate with Google