Platba za ubytování

Nejpozději do 5. dne aktuálního měsíce musí být v ISKAM připsaná platba kolejného.

Upozorňujeme studenty, že je nutné kontrolovat účet v ISKAM pro UH nebo ZL.
Zbytečně komplikujete chod kolejí i menzy.

Kolejné lze uhradit následujícími způsoby:

  • Inkasem – příkazy k inkasu kolejného jsou zadávány 1 krát měsíčně nejpozději k 5. dni daného měsíce. Je nutné si zřídit souhlas ve Vaší bance a současně v ISKAM doplnit Vaše číslo účtu a potvrdit souhlas s inkasem. Platí pouze pro ubytované studenty.
  • Bezhotovostní platba nebo vklad hotovosti – na účet ubytovatele 1418505369/0800, s nutným uvedením variabilního symbolu, platby bez variabilního symbolu nelze identifikovat. VS = vygenerované číslo po přihlášení v ISKAM.
  • V hotovosti nebo platební kartou na recepci studentských kolejí.
Translate with Google