Informace k ubytování studentů na AR 2023/2024

Podávání žádostí o ubytování

Kapacita kolejí je již zcela zaplněna.
EDUHA proto negarantuje kladné vyřízení všech řádně podaných žádostí. Informace o vyčerpání rezervovaných lůžkových kapacit bude zveřejněna na Webových stránkách.

Od 14.8.2023 budeme spouštět II kolo žádostí pro 1. ročník FLKŘ.
Žádosti budou řazeny dle zveřejněných kritérií tak jako doposud.

U žádostí vyřízených na základě uvolňovaných lůžek bude lůžko ze strany Ubytovatele přiděleno automaticky bez možnosti výběru ze strany studenta.

Postupné uspokojování žádostí bude probíhat i nadále dle postupného uvolňování kapacit až do vyčerpání všech žádostí

 

Na daný AR 2023/2024 jsou nová Podrobná pravidla ubytování, nový Ubytovací řád, Seznam povolených spotřebičů a Smlouva o ubytování (vše co nejvíce přiblíženo daným dokumentům VŠ kolejím UTB Zlín).Dokumenty zde.

Postup pro studenty, kterým byla vyhověna žádost o ubytování:

Nástup na ubytování od 17. 9. 2023

 • v rámci zajištění plynulého odbavení při ubytování si prosím vyplňte níže rezervační formulář s časem vašeho příjezdu.
 • Po 19. hodině se vydávají pouze klíče od pokoje a 18. 9. 2023 je potřeba se dostavit do kanceláře ubytovatelky a vyřídit formality.

Rezervační formulář pro rezervaci času příjezdu na ubytování.
Zvolte datum 17.9.2023 a následně vyberte čas, kdy přijedete.

Úhrada kolejného

Při ubytování se platí kolejné za období od 17. 9. 2023 – 30. 9. 2023.

 • Kolejné se hradí po ubytování a to v hotovosti a nebo platební kartou, případně po ubytování přímo z ISKAMu, kde se dozvíte i částku.
 • Po nástupu na ubytování se rezervační kauce převede na ubytovací kauci.

Žádosti ve zkratce

Seznámení s Ubytovacím řádem, Podrobnými pravidly ubytování, aktuálními rozhodnutími jednatele EDUHA, s.r.o., Ceníky a seznamem povolených elektrospotřebičů.

 • Přihlášení do ISKAM – vyplnění login (e-mail:……….. @utb.cz) a hesla;
 • Potvrzení souhlasu se zpravováním osobních údajů;
 • V případě, že nový student nemá přihlašovací údaje, provede nejprve sám registraci do ISKAM; /login: e-mail………….@utb.cz.
 • Kontrola správnosti osobních údajů;
 • Vybrání správného pořadníku a podání žádosti o ubytování (dále také i jako „žádost“) – přijde potvrzovací e-mail;
 • Úhrada rezervační kauce; Ubytovací kauce se po skončení ubytování vrací, pokud písemně (ubytovani@eduha.cz) dotyčný student nepožádá o převedení ubytovací kauce jako rezervační pro další AR 2023/2024. Ubytovací kauce se jinak po ukončení ubytování vrací a není brána jako rezervační pro další AR 2023/2024)
 • Sledování stavu žádosti; po kladném vyřízení žádosti student obdrží potvrzovací e-mail;
 • Výběr preferovaného lůžka proveden přes tzv. “plachtu“
 • Přečtení a elektronické potvrzení Smlouvy o ubytování v ISKAM

Více informací v Podrobných pravidlech ubytování pro daný AR, Ubytovacím řádu a Smlouvě o ubytování.

Co dělat, v případě naplnění kapacity kolejí Hostelu Eduha?

Je zde MOŽNOST NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ pro studenty FLKŘ – APARTMÁNY HRADEBNÍ, kontaktujte: recepce@apartmanyhradebni.cz

Translate with Google