Informace k ubytování studentů

 

Nástup na ubytování od 18. 9. 2022
– v rámci zajištění plynulého odbavení při ubytování si prosím vyplňte níže rezervační formulář s časem vašeho příjezdu.

 

Při ubytování se platí kolejné od 18.9.2022 – 30.9.2022.
Výše kolejného zjistíte po přihlášení do ISKAMu, kde máte možnost provést i jeho úhradu.

Po nástupu na ubytování se rezervační kauce převede na ubytovací kauci.

Doklady potřebné k ubytování:

  • občanský průkaz (v případě ubytování zástupcem lze i kopii občanského průkazu studenta),
  • průkaz studenta UTB
  • evidenční karta studenta – tiskopis při nástupu na ubytování je nutné vyplnit před příjezdem, vytisknout a odevzdat při nástupu na ubytování.Bez těchto náležitostí nebude student ubytován.

 

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ PRO PŘÍJEZD NA UBYTOVÁNÍ

Po 19. hodině se vydávají pouze klíče od pokoje a 19.9. je potřeba se dostavit do kanceláře ubytovatelky a vyřídit formality.

Ubytování za měsíc září je možno uhradit při nástupu na ubytování přímo na recepci v hotovosti a nebo platební kartou, případně přímo z ISKAMu, kde se dozvíte i částku.

Kapacita kolejí Hostelu Eduha je k datu 10. 8. 2022 již naplněna.

MOŽNOST NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ pro studenty FLKŘ – APARTMÁNY HRADEBNÍ, kontaktujte: recepce@apartmanyhradebni.cz

Jsou provedeny všechny rezervace pokojů.

Více informací a podrobností najdete v podrobných pravidel ubytování na daný AR.

Výňatek z pravidel

8. Po zahájení AR nebo vyčerpání lůžkové kapacity se termín rezervace mění v závislosti na uvolnění lůžka.9. Součástí podané žádosti o ubytování musí být v ISKAM připsána kauce 4 000,- Kč.
d) budou evidovány podle data a času podání žádosti (viz také čl. 6 odst. 9)
e) budou průběžně vyřizovány i po zahájení výuky dle uvolňovaných lůžekaž do vyčerpání všech žádostí.f) se specifickými potřebami budou vyřizovány s přihlédnutím k aktuální dostupnosti lůžek. 

Student je povinen sledovat stav své žádosti v ISKAM: Ubytování, na e-mailu uvedeném v ISKAM a webových stránkách EDUHA, s.r.o.. Pokud student nechce čekat na uvolnění lůžka, musí ihned v ISKAM požádat o zrušení žádosti o ubytování ISKAM: Účet è kontaktní formuláře è zrušení žádosti o ubytování. Následně na e-mail ubytovani@eduha.cz požádat o vrácení kauce na bankovní účet vedený v ČR, který sám vyplní v ISKAM . Pro vrácení kauce platí ustanovení v čl. 14..  

 

Translate with Google