Informace k Wi-Fi síti eduroam

V prostorách našich kolejí je k dispozici celosvětová studentská bezdrátová síť eduroam. Účet pro připojení získáte na vaší domácí univerzitě.

 

Návody k nastavení

 1. Pro studenty UTB
 2. Obecné návody na eduroam.cz

Ethernetové připojení k Internetu na pokoji

Datová kabelová síť (ethernet) je k dispozici na všech pokojích ubytoven UH4 i UH5. Síť je součástí datové sítě UTB, která je napojena na vysokorychlostní národní síť pro vědu, výzkum a vzdělávání CESNET2, a dále do internetu.

Nastavení DHCP u počítače/notebooku

Toto nastavení je výchozí, proto by nemělo být třeba u většiny instalací.

Nastavte konfiguraci sítě (Ethernet, Připojení k místní síti) na automatické přidělování IP adresy a adresy DNS:

Windows 7: Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum síťových připojení a sdílení > (vlevo) Změnit nastavení adaptéru > Připojení k místní síti > Vlastnosti > Protokol TCP/IPv4 (Internet protokol verze4) > Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky + Získat adresu DNS automaticky

Windows 10: Start > Nastavení > Síť a Internet > Ethernet > Změnit možnosti adaptéru > Vlastnosti (pravé tl. myši na ikoně daného připojení) > Protokol TCP/IPv4 (Internet protokol verze4) > Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky + Získat adresu DNS automaticky

Připojení počítače do sítě

Do přidělené datové zásuvky může jeden student připojit jden osobní počítač/notebook. Připojování jiných zařízení (router, switch) je přísně zakázáno.

Počítač/notebook musí být vybaven síťovou kartou typu Ethernet s konektorem RJ-45. K propojení zásuvky a počítače/notebooku budete potřebovat vlastní kabel CAT5e UTP s konektory RJ-45 (8 pinů) s přímým propojením vodičů.

Aktivace datové zásuvky

Nejdříve je nutné mít aktivní účet v systému pro správu datových přípojek.

Dvojzásuvky jsou na pokojích označeny trojmístným číslem a písmenem A (levý konektor), B (pravý konektor). Seznam zásuvek, které lze použít je umístěn na nástěnkách v každé budově. Na každém pokoji lze použít pouze tolik zásuvek kolik je zde lůžek. Pokud je na pokoji zásuvka, která vám lépe vyhovuje vzhledem k umístění vaší postele/vašeho stolu a není uvedena v seznamu, lze o její zapojení požádat v kanceláři ubytovatelky (výměnou za odpojení nevyhovující zásuvky).

Postup při aktivaci datové zásuvky

Připojte počítač na pokoji do patřičné datové zásuvky (předpokladem je nastavení správných parametrů konfigurace sítě, viz nahoře).

Otevřte webový prohlížeč a pokud se neobjeví registrační stránka automaticky, zadejte adresu http://kolejeuh.utb.cz. Přihlaste se do systému e-mailovou adresou a heslem, které jste si vytvořili při podání žádosti a dále postupujete podle instrukcí. Pokud jste si heslo ještě nevytvořili, tak to co nejdříve napravte, ale teď pole nechejte prázdné.

Ve formuláři je třeba vyplnit MAC adresu síťové karty. Adresa síťové karty je dvanáctimístné hexadecimální číslo (např. 00-AB-CD-EF-01-23). Pokud jste připojeni v registrační síti počítačem který chcete zaregistrovat, MAC adresa se zobrazí automaticky a stačí tuto adresu zkopírovat do formuláře pomocí tlačítka Použít. Pokud se registrujete z jiného zařízení, nejprve si ve vašem počítači MAC adresu zjistěte. MAC adresa obsahuje přesně 12 alfanumerických znaků, obsahuje číslice 0-9 a znaky A-F nebo a-f. MAC adresa nemůže být delší ani kratší než 12 znaků. Pomlčky vynechejte. MAC adresu vašeho počítače zjistíte takto:

Windows 7 / Vista / 2000 / XP: Nabídka START -> Spustit -> napište CMD, otevře se černé okno s příkazovým řádkem. Napište příkaz IPCONFIG /ALL a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se informace o adaptéru sítě Ethernet (Připojení k místní síti), vyhledejte položku „Fyzická adresa“ – za ní je uvedena adresa síťové karty

Windows 10: START -> Nastavení -> Síť a Internet -> Ethernet -> ikona daného připojení -> Fyzická adresa (MAC)

Linux: Použijte příkaz IFCONFIG – položka HWaddr

APPLE MAC, OS X Leopard: System Preferences -> Network -> Ethernet -> Advanced -> záložka Ethernet. Na pozici Ethernet ID je hledaná MAC adresa

Důkladně si překontrolujte, zda zadáváte správnou adresu, pokud máte např. notebook s bezdrátovým adaptérem, pak výpis příkazu IPCONFIG /ALL obsahuje také adresu wifi adaptéru – na wifi MAC adresu vám internet na koleji přes ethernet nebude fungovat.

Po zaškrtnutí souhlasu s pravidly a odeslání aktivačního formuláře bude do 5 minut automaticky nastavena vaše zásuvka pro přístup do sítě Internet. Pokud se po 5 minutách nenačte IP adresa sítě automaticky, stačí odpojit a přípojit kabel, nebo provést obnovu příkazem IPCONFIG /RELEASE a následně příkazem IPCONFIG /RENEW, nebo restartovat počítač.

Pokud ani to nepomůže nebo ani po přečtení tohoto návodu nevíte jak provést aktivaci, zavolejte si zkušenějšího kamaráda nebo kamarádku nebo kontaktujte ubytovatelku.

Přístup do sítě Internet je pro takto registrované zařízení umožněn z kterékoli již aktivované zásuvky – i na jiném pokoji.

Pokud si pořídíte nový počítač/notebook je nezbytné nejprve provést deaktivaci vaší datové zásuvky ze stránek správy datových přípojek (což vyžaduje připojení k síti, tzn. buď ještě prostřednictvím starého/registrovaného zařízení nebo od kamaráda, který do sítě přístup má) a opětovnou registraci nového zařízení (viz výše Aktivace datové zásuvky).

Užívání datové zásuvky je zpoplatněno. Poplatek za aktivní datovou přípojku je připočítáván k platbě za ubytování dle aktuálního platného ceníku.

Platí se za započatý měsíc, resp. i pouze za jediný den v měsíci, kdy byla zásuvka aktivní. Nechcete-li tedy platit poplatek kvůli několika dnům na konci měsíce, třebaže poplatek je symbolický, počkejte a aktivujte zásuvku následující měsíc.

Řešení problémů

Požádali jste o aktivaci datové zásuvky, nastavili konfiguraci sítě (viz výše), připojili počítač/notebook kabelem do zásuvky, ale k Internetu se stále nejde připojit? Ověřte zda:

 • máte kabel připojen do zásuvky stejného označení, které jste uvedli při žádosti o aktivaci,
 • máte správně nainstalovánu síťovou kartu s aktuálními ovladači,
 • máte správný a funkční kabel (ověřte zapůjčením od někoho s funkčním připojením),
 • máte konfiguraci sítě Ethernet skutečně nastavenu na automatické přidělování IP adresy a adresy DNS,
 • máte aktivní připojení k místní síti (může být zakázáno, nebo neaktivní – Síťová připojení > Připojení k místní síti > Vlastnosti),

Potíže může způsobovat také pokud:

 • není jméno počítače v síti unikátní. Jestli tedy máte jméno počítače duplicitní s někým dalším, např. v defaultní pracovní skupině WORKGROUP, může docházet k potížím. Doporučení je změnit název počítače, případně název pracovní skupiny.

Jste-li zkušenější uživatel, zkuste:

 • odinstalovat modem, máte-li nějaký nainstalován. Taktéž odeberte telefonická nastavení v MS Internet Explorer.
 • Vymažte nastavení cizího proxy serveru (pokud je nastaven) v Internet Explorer Nástroje > možnosti internetu > záložka Připojení > tlačítko Nastavení místní sítě > zde vymažte případná nastavení.
 • Často bývá připojení blokováno díky neodborné instalaci bezpečnostního SW (Avast, Norton Antivirus, ZoneAlarm) případně jiného firewallu. Prověřte činnost takového programu, případně po dobu testování takový program kompletně odinstalujte.
 • Připojení dokáže komplikovat také Spyware, např. new.net domains, webhancer apod., proto zkontrolujte zda nemáte v počítači nainstalované programy, které tam nemají co dělat.
 • Vyjimečně se stává, že ve vlastnostech síťového adapteru v upřesňujícím nastavení je nastavena rychlost média (Speed & Duplex) na „10 Mb/s“ nebo jiný, ovšem je potřeba nastavit položku na „Automatický výběr“ (Auto Negotiation).

Pravidla provozu sítě

Provoz sítě podléhá Pravidlům provozu počítačové sítě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vydávaných směrnicí rektora a Zásadám pro přístup do velké infrastruktury CESNET a povinností každého uživatelel sítě je se s nimi seznámit na stránkách Centra výpočetní techniky UTB ve Zlíně.

Dodržujte prosím také obecná pravidla a bezpečnost:

 • vždy se připojujte pouze do stejné zásuvky, která vám byla přidělena a neexperimentujte s funkčností připojení v jiných zásuvkách,
 • nevyužívejte počítač k tomu, aby škodil ostatním uživatelům,
 • svým počínáním neporušujte zákony ČR,
 • nevyužívejte prostředků cizího počítače bez svolení jeho majitele,
 • zjistíte-li závažnou chybu jiného uživatele sítě, upozorněte ho na to,
 • dbejte na to, abyste měli počítač zabezpečný, bez virů i spyware,
 • při odchodu od počítače, byť jen na 5 minut, uzamkněte plochu (zamezíte tím zneužití),
 • pravidelně měňte hesla na svých účtech a vytvářej taková, která jsou dlouhá a využívají i speciální znaky,
 • bezhlavě neklikej na vše, co se vám nabídne (může se jednat o různou formu útoku na počítač),
 • při psaní (email, icq, web apod.) dbejte na slušné vyjadřování,
 • vězte, že na Internetu nejste nikdy anonymní.
Translate with Google